Sri Venkateswara Swamy Abhishekam (Every Friday)

Sri Venkateswara Swamy Abhishekam (Every Friday)

Book Pujas and Abhishekalu Online for Sri Venkateswara Swamy Abhishekam After conducing puja and abhishekamu, Prasadam will be delivered to you.

₹ 501.00/$ 11.00
Sri Valli Devasena Sametha Subrahmanya Swamy Abhishekam (6 Tuesdays)

Sri Valli Devasena Sametha Subrahmanya Swamy Abhishekam (6 Tuesdays)

Book Pujas and Abhishekalu Online for Sri Valli Devasena Sametha Subrahmanya Swamy Abhishekam After conducing Puja and abhishekamu, Prasadam will be delivered to you.

₹ 3196.00/$ 66.00
Masa Shivaratri Abhishekam

Masa Shivaratri Abhishekam

Masa Shivaratri Abhishekam

₹ 501.00/$ 11.00
Manyu Suktha Sahita Rudrabhishekam (4 Mondays)

Manyu Suktha Sahita Rudrabhishekam (4 Mondays)

Manyu Suktha Sahita Rudrabhishekam

₹ 1631.00/$ 45.00
Daily Rudrabhishekam (1 Month)

Daily Rudrabhishekam (1 Month)

Daily Rudrabhishekam (1 Month)

₹ 1551.00/$ 51.00
Sri Chakra Navavarna Archana (Khadgamala, Trisathi Sahita Sahasranama Kumkumarchana) 9 days

Sri Chakra Navavarna Archana (Khadgamala, Trisathi Sahita Sahasranama Kumkumarchana) 9 days

Sri Chakra Navavarna Archana (Khadgamala, Trisathi Sahita Sahasranama Kumkumarchana) 9 days

₹ 999.00/$ 25.00